ד"ר הרב אברהם פוס ז"ל
מייסד מכללת מבח"ר - תש"ס, הוביל במסירות נפש את מהפיכת התעסוקה של הציבור החרדי, יזם את הקמת המכללה כדי לתת מענה ללימודים אקדמאים המותאמים לציבור החרדי בהפרדה מלאה. חזונו הגדול של המייסד הדגול, לאפשר לאלפי תלמידים חדשים להגיע לפרנסה בכבוד.


נפתחה ההרשמה למכינה מקוצרת לגברים ללימודי עו"ס / סיעוד לבני 30+ שתחל בניסן
נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה למסלולים השונים
תכנית סיעוד גנרי- אחים לגברים יוצאת לדרך