החוג להפרעות בתקשורת

סוג התואר
"בוגר אוניברסיטה" B.A.   של אוניברסיטת תל אביב.

תנאי הרשמה
תעודת בגרות אנגלית 4 יח"ל ומתמטיקה 4 יח"ל / מכינה קדם אקדמית + פסיכומטרי
ראיון אישי + ועדת קבלה
רמת "מתקדמים א' " באנגלית (מעל 100 נק' )

תאריך פתיחה
פעם בשנה בסמסטר ב'.

מטרת הלימודים
להכשיר אנשי מקצוע (קלינאי תקשורת) לאבחן ברמה התפקודית ולטפל באופן עצמאי בהפרעות בתחומי השמיעה השפה והדיבור. אוכלוסיית המטופלים כוללת יילודים, ילדים, מבוגרים וקשישים.
מטרה נוספת בלימודים היא הקניית כלים וידע לפיתוח תוכניות שונות בתחום הרפואה המונעת, כגון: תוכנית למניעת נזקי שמיעה עקב רעש, תוכנית למניעת הפרעות בקול, צרידות בקרב מועמדים לתפקידי הוראה וייעוץ בנושאים אלה.
מקומות העיסוק הינם בתי חולים, מרפאות, מכוני טיפול פרטיים, מטפלים עצמאיים, בתי ספר ועוד.

מבנה הלימודים
הלימודים נמשכים 3.5 שנים, 5 ימים בשבוע וכוללים לימודי חובה ועבודה קלינית. תוכנית הלימודים הינה מובנית והיא כוללת קורסים בסיסיים וקדם קליניים, קורסים תאורטיים ייחודיים לתחומי המקצוע והוראה קלינית תחת הדרכה.
ההוראה הקלינית מקנה לתלמיד מיומנויות קליניות והכרת שיטות אבחון וטיפול תוך התנסות פעילה בכל תחומי ההפרעות בתקשורת.

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪ לשנה. (לא כולל קורסי אנגלית)

תוכנית לימודים
מצ"ב תכנית מפורטת, ייתכנו שינויים במערך הקורסים.

 שנה א
שם הקורס שם המרצה סמסטר דרך ההוראה ש"ס
אודיולוגיה בסיסית
ד"ר ר. קפלן-נאמן
ש שעור 4
אנטומיה ד"ר ר.ברץ א שעור 2
התפתחות לשונית ותקשורתית בגיל הרך ובגיל הגן
ד"ר ר. לוי
א שעור 2
מבוא לעיבוד נתונים פרופ' מ.שטרן 
גב' ח.גרינוולד
א שעור ותרגיל 4
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר ד.פלייסיג א שעור 2
נוירואנטומיה ד"ר ר.ברץ א שעור 2
פונטיקה חיתוכית ד"ר א. בן-דוד א שעור 2
אקוסטיקה במדעי השמיעה והדיבור ד"ר ע.נפתלי א שעור ותרגיל 3
מעגלים חשמליים ואלקטרואקוסטיקה ד"ר ע.נפתלי א שעור ותרגיל 3
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר ע.גוטמן א שעור 4
מבוא למדעי החיים ד"ר מ. רוטנברג א שעור 3
מבוא לבלשנות
פרופ' ד. רביד
ב שעור 4
גנטיקה ד"ר צ.בראונשטיין ב שעור 2
רכישת קריאה וכתיבה ד"ר ע.בראון
ב שעור 2
יכולות השיח בגיל בית הספר ד"ר ע. בראון ב שיעור 2
תעתיקים פונטיים ד"ר ד.פרויד ב תרגיל 1
פיזיולוגיה כללית ד"ר ט. רייפמן ב שעור 4
מבוא למדע הדיבור פרופ' ל.קישון-רבין ב שעור 2
פתולוגיה בסיסית ד"ר א. דבי ב שעור 2
רפואת ילדים ד"ר א. לבנה ב שעור 2
נוירולוגיה ד"ר א.לבנה ב שעור 2
הכרת משאבי הספריה 
למדעי החיים והרפואה
--- --- תרגול עצמי ---
הוראה קלינית שלב א ' - 
בהתפתחות שפה ודיבור
ד"ר ס.פתאל 
ש ' 56 שעות 4 ש"ס
הוראה קלינית שלב א ' - 
שמיעה
גב' ר. שנפס  ש ' 77 שעות 5 .5 ש"ס

 שנה ב'
שם הקורס שם המרצה סמסטר דרך ההוראה ש"ס
אודיולוגיה קלינית ד"ר ד.ארי אבן רוט א שעור 5
הפרעות בשטף הדיבור ד"ר ר. עזרתי א שעור ותרגיל 5
הפרעות שפה אצל ילדים ד"ר ס.פתאל 
ד"ר ד. קפלן
א שעור 4
תפיסת הדיבור באוכלוסייה 
לקויית שמיעה
פרופ' ט. מוסט א שעור 2
פיזיולוגיה של מערכת השמיעה ד"ר י. הנקין א שעור 2
תקשורת תומכת וחליפית גב' י.הגואל א שעור 2
מכשור אקוסטי ואלקטרואקוסטי גב' ו.וייס א שעור ותרגיל 3
שיטות מחקר ד"ר א. רוזינר א שעור 2
קריאה וכתיבה מודרכת גב' ח.מאירוביץ א שעור 2
הפרעות בליעה ד"ר ד. קפלן א שעור 2
מכשירי שמיעה ד"ר י. הנקין ב שעור ותרגיל 3
התפתחות סנסומוטורית תקינה ופתולוגית גב' נ.ויסברגר ב שעור 1
אודיולוגיה - ילדים ד"ר ד. ארי-אבן רוט ב שעור 2
הפרעות היגוי פונטיות ופונולוגיות ד"ר א. מקאי ב שעור 4
הפרעות שפה ולמידה 
בגיל בי"ס - אבחון וטיפול

ד"ר ד. קפלן
ב שעור 2
מחלות א.א.ג . ד"ר ד.רחימא ב שעור 2
התערבות ושינוי: דרכי הערכה ,
אבחון וטיפול
ד"ר י.הנדלזלץ ב שעור 2
מעבדה באקוסטיקה ואלקטרואקוסטיקה מר.נ.אלבויים ב מעבדה 2
פסיכואקוסטיקה פרופ' ל. קישון-רבין ב שעור 2
תפיסת דיבור ד"ר ר. טייטלבאום-סוויד ב שעור 2
הפרעות שפה ודיבור 
נוירוגניות במבוגרים
גב' א. ביטון-ברגנזון
ד"ר ק.בורודקין
ש שעור 4
הפרעות קול פרופ' ע. אמיר 
ש שעור ותרגיל 5
הוראה קלינית שלב ב ' - 
בהתפתחות שפה ודיבור
ד"ר א.מקאי
גב' א.קנדלשיין
ש ' 140 שעות 10 ש"ס
הוראה קלינית שלב ב ' - 
שמיעה
ד"ר י. זלץ ש ' 70 שעות 5 ש"ס

 שנה ג'
שם הקורס שם המרצה סמסטר דרך ההוראה ש"ס
סטמטולוגיה ד"ר נ.סדן א שעור 1
יחסי מטפל-מטופל ד"ר ר. עזרתי 
ד"ר ש. רבינוביץ
א שעור 2
שתל השבלול פרופ' ל. קישון-רבין א שעור 1
התאמת מכשירי שמיעה ד"ר י. הנקין א שעור 1
אינטגרציה קלינית באודיולוגיה פרופ' מ. הילדסהיימר ב שעור 2
אתיקה ומשפט 
בהפרעות בתקשורת
ד"ר נ.לוי ב שעור 1
ניתוח נתונים סטטיסטיים 
והסקת מסקנות
ד"ר א.רוזינר ב שעור 2
הזדקנות נורמלית וליקויים
קוגניטיביים בגיל המבוגר
פרופ' ג. קווה ב שעור 2
סמינר באודיולוגיה-מבוא פרופ' מ. הילדסהיימר
פרופ' ח. מוצ'ניק
ש ' סמינר 2
סמינר בהפרעות דיבור
קול ושפה - מבוא
ד"ר ש.פרמן
ד"ר א.סגל
ש ' סמינר 2
אינטגרציה קלינית בהפרעות
שפה, קול ודיבור
ד"ר א.מקאי ש שעור 2
הוראה קלינית שלב ג ' - I
בהפרעות שפה, קול ודיבור
ד"ר א.מקאי ש ' ההוראה הקלינית מתקיימת
במשך 3 סמסטרים
 
הוראה קלינית שלב ג ' - I
שמיעה
ד"ר י.זלץ ש ' ההוראה הקלינית מתקיימת
במשך 3 סמסטרים
 

שנה ד'        
שם הקורס שם המרצה סמסטר דרך ההוראה ש"ס
אינטגרציה קלינית באודיולוגיה פרופ' מ. הילדסהיימר א שעור 1
פסיכולינגוויסטיקה ד"ר א. פלג א שעור 2
סמינר באודיולוגיה פרופ' ח. מוצ'ניק 
פרופ' ל.קישון-רבין
א סמינר 2
סמינר בהפרעות דיבור, קול ושפה ד"ר ש.פרמן
ד"ר א.סגל
א סמינר 2
פסיכולוגיה של הסתגלות 
ופסיכופתולוגיה
ד"ר י.הנדלזלץ א שעור 2
רעש והשפעתו על האדם פרופ' ח. מוצ'ניק א שעור 1
הוראה קלינית שלב ג ' -II 
בהתפתחות שפה ודיבור
ד"ר א.הרצברג א 462 שעות 33 ש"ס
הוראה קלינית שלב ג ' - II
שמיעה
דר' ר.קפלן א 224 שעות 16 ש"ס


אתר החוג באוניברסיטה
לחצי כאן