מנהל עסקים
תואר שני - M.B.A (‏Master of Buisiness Administration)

רקע

תכנית לימודי התואר השני במנהל עסקים מיועדת להכשיר מנהלים בכירים במשק בתחומי ניהול, יזמות, טכנולוגיות מידע, מימון, פיננסים ומשאבי אנוש. מטרתה להקנות לסטודנט ידע תיאורטי מולטי-דיסיפלינארי, יכולות ניהוליות מתקדמות וכישורי חשיבה אקדמיים, זאת לצד אתיקה וערכים עסקיים בזיקה למקורות יהודיים. ייחודיות התכנית מתבטאת בשילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, בין גישות ניהוליות ושיטות מדעיות ובין חשיבה עסקית-יזמית וחשיבה אקדמית-מחקרית. בתוכנית הלימודים מושם דגש על פיתוח מיומנויות ניהוליות, ניהול בסביבות עבודה מורכבות והבנה מתקדמת של תהליכים עסקיים באמצעות ניתוח אירועים ( Case Studies ) השזורים לאורך כל קורסי התכנית. חתירה למצוינות אקדמית, למידה רב-תחומית, חשיבה יזמית והבנה עסקית, ידע בטכנולוגיות מתקדמות וניהול אתי הינם קודים מובילים בתכנית ה- . MBA לימודי התואר השני במנהל עסקים מיועדים לבוגרים שסיימו לימודי תואר ראשון במקצועות הניהול, חשבונאות, כלכלה, לוגיסטיקה, מערכות מידע ,מדעי המחשב והנדסה ולבוגרי תואר ראשון מתחומי ידע אחרים המעוניינים להשתלב בעמדות ניהול בכירות בסקטור הפרטי והציבורי. התכנית חרטה על דגלה מאפיינים בולטים שכוללים מצוינות, קידמה אינטר- דיסיפלינארית של יזמות, טכנולוגיה ומערכות מידע.

תוכנית הלימודים
לימודי חובה בסיסיים:
• טכנולוגיות מידע בעסקים
• ניהול השיווק במדיה דיגיטאלית
• מימון והערכת חברות 
• דיני עסקים

לימודי חובה מתקדמים:
• פיתוח וניהול מיזמים עסקיים
• ניהול ומנהיגות בארגונים
• קבלת החלטות
• ניהול סיכונים
• דיווח כספי ובקרה ניהולית
• אתיקה בעסקים

לימודי התמחות
ניהול טכנולוגיה ויזמות
• אסטרטגיה ושיווק מוצרי טכנולוגיה
• ניהול חברות עתירות טכנולוגיה
• אסטרטגיה וניהול של טכנולוגיות מידע
• דיני תחרות וקניין רוחני
• פרויקט גמר ביזמות

ניהול טכנולוגיות מידע

• תכנון, פיתוח וניהול טכנולוגיות מידע
• אסטרטגיה וניהול של טכנולוגיות מידע
• טכנולוגיות BI לניתוח ותחקור נתונים
• עסקים ושווקים דיגיטאליים
• סמינריון בניהול טכנולוגיות מידע

מימון וניהול פיננס
י
• תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך
• אופציות וחוזים עתידיים
• סדנת מסחר והשקעות
• ממשל תאגידי
• סמינריון במימון וניהול פיננסי

ניהול כללי (משאבי אנוש)

• ניהול משאבי אנוש
• היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות
• ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים
• ניהול משברים ושינויים ארגוניים
• סמינריון בניהול משאבי אנוש

קורסי בחירה

• עסקים בעידן הגלובליזציה
• כלכלת המידע במאה ה21- ניהול ידע וחדשנות
• סוגיות בדיווח כספי
• טכנולוגיות BI לניתוח ותחקור נתונים
• עסקים ושווקים דיגיטאליים
• ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים
• היבטים פסיכולוגיים בקבלת החלטות

קבלת פטור/זיכוי מקורס אקדמי ע"ס לימודים אקדמיים קודמים
כל סטודנט שהחל אך לא סיים את לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי אחר, ולמד ב 7- השנים האחרונות קורס זהה, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנלמד בתכנית ועבר בציון של 75 לפחות, יוכל להגיש בקשה לראש החוג על מנת לקבל זיכוי מקורס זה על בסיס גיליון ציונים וסילבוס של הקורס שלמד בעבר. את הבקשה יש להגיש בכתב לראש החוג בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת המערכת.
נרשם בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במקצוע חשבונאות, לוגיסטיקה, כלכלה, מנהל עסקים או כל תחום אחר במדעי החברה ובכלל, אשר למד את קורסי ההשלמה במלואם או חלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף דומה וברמה זהה לדרישות התכנית, יהיה רשאי להגיש בקשה לפטור מקורסי השלמה על בסיס גיליון ציונים וסילבוס של הקורס שנלמד בלבד. לקבלת פטורים וזיכויים יש להגיש רשימת קורסים, סילבוס מעודכן של הקורס שנלמד וגיליון ציונים למדור מידע ורישום.

הערות
• נתוני מועמד בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל ייבחנו ע"י מדור מידע ורישום, על המועמד להגיש גיליון ציונים מתורגם, ע"י נוטריון, לעברית או לאנגלית, מועמדותו תידון ע"י ועדת קבלה מיוחדת.
• הבחינות עשויות להתקיים גם בימים ובשעות שאינם ימי הלימוד הרגילים של התכנית.
• יתכנו שינויים בתכנית הלימודים בחוג ובלימודי ההשלמה.
• רק חלק מקורסי הבחירה יינתנו בשנה השנייה.

רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית
כל סטודנט ללימודי תואר שני במנהל עסקים MBA חייב להציג רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית. ניתן לאשר רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית ע"י הצגת אישור רשמי ממוסד הלימודים של התואר הראשון או ע"י ציון נדרש במבחן אמי"ר 234 ומעלה או ציון 134 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

מועמד בעל תעודת BEd או בוגר מכללה אקדמית שלא הגיע לרמת פטור אוניברסיטאית, רשאי להירשם וללמוד לפני התחלת לימודי התואר השני קורס אנגלית מתקדמים ב' בקמפוס אליו נרשם ללימודי התואר השני במרכז האקדמי לב. הקורס אינו מתקיים בימי הלימוד של התואר השני ומחויב בעלות נוספת בהתאם לכללי שכר הלימוד.

לימודי השלמה לקראת תואר שני MBA
תכנית קורסי השלמה
• מבוא למיקרו ומקרו-כלכלה
• מתמטיקה למנהל עסקים
• הסתברות וסטטיסטיקה
• חשבונות פיננסית וניהולית

סטודנט אשר אינו בעלי ידע קודם בנושאים הנ"ל, מחויב להירשם ולסיים בציון עובר ובממוצע 75 ומעלה את קורסי ההשלמה אשר מתקיימים בסמסטר ב' לפני תחילת לימודי התואר השני.

מועמד שחייב בלימודי ההשלמה, כולם או חלקם, יוכל להתחיל את לימודי התואר השני למנהל עסקים MBA רק לאחר שיסיים את כל לימודי ההשלמה בהם חויב. תקופת לימודי ההשלמה ושכר הלימוד עבורם אינם נכללים בתכנית לימודי התואר השני או בשכר הלימוד ללימודי התואר השני

משך הלימודים
• שנתיים (לא כולל לימודי השלמה לחייבים)
• על התלמיד לצבור 54 נקודות זכות הכוללות לימודי חובה בסיסיים, לימודי חובה מתקדמים ולימודי התמחות.

לימודי השלמה
נרשם בעל תואר ראשון במקצוע שאינו חשבונאות, כלכלה או מינהל עסקים יוכל להתחיל את לימודי התואר השני במינהל עסקים (M.B.A) לאחר שיסיים בציון עובר את קורסי ההשלמה כולם או חלקם בהתאם לתואר שרכש.

תנאי קבלה
• תנאי הקבלה ללימודי תואר שני במינהל עסקים (ללא תזה)
• תואר "בוגר" ממוסד אקדמי מוכר בציון ממוצע של 80 לפחות או בציון ממוצע של 76 לבעלי ניסיון ניהולי של שנתיים ויותר.
• עמידה בבחינת ה- GMAT. כל מועמד חייב בבחינת ה- GMAT, בציון כללי של 500 ומעלה וסף בחלק הכמותי של 35 ומעלה.
• ראיון אישי
• ציון עובר בלימודי ההשלמה (לחייבים בלבד).

לפטור מבחינת ה-GMAT יהיה זכאי
• מועמד שסיים בהצטיינות את התואר הראשון, עם ציון גמר
של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון ממוסד אקדמי ישראלי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
• מועמד בעל רישיון מקצועי (מהנדס, רו"ח, עו"ד, רופא וכדו') עם ציון גמר של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון ממוסד אקדמי ישראלי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
• מועמד בעל תואר שני ומעלה.
• בקשה ותנאי הרישום של מועמד בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי בחו"ל תבחן ע"י מדור מידע ורישום.
מועמד בעל תואר B.Ed או בוגר מכללה אקדמית על פי דרישת מדור מידע ורישום שיקבל פטור ממבחן ה- GMAT יצטרך להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית ע"י ציון 234 ומעלה במבחן אמי"ר או ציון 134 ומעלה בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או לעבור בהצלחה קורס אנגלית מתקדמים 2 (הקורס אינו מתקיים בימי הלימוד של התואר השני).

לאתר החוג לחץ כאן