קורס פסיכומטרי

לאחר שניגשים למבחן הפסיכומטרי מקבלים ציון פסיכומטרי, אשר קובע לאילו מסלולי לימוד ניתן להתקבל באקדמיה.

רקע
במסגרת קורס ההכנה למבחן הפסיכומטרי מתייחסים למאפיינים הייחודיים של תלמידות חרדיות.
הלימודים מתקיימים בקבוצות נפרדות. מושם דגש רב על חיזוק היסודות בחשיבה כמותית ובאנגלית, כדי שתלמידי הקורס יוכלו להצטיין במבחן.

מטרת הקורס
הכנה לבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה במטרה לאפשר לתלמידות הקורס לקבל ציוני פסיכומטרי גבוהים אשר יאפשרו קבלה למסלולי הלימוד המבוקשים במכללה.

ייחודו של הקורס:

ובנוסף:

תוכנית לימודים
מכינה פסיכומטרית בתחילת הקורס לסייע ביישור קו והסרת חלודה
חשיבה כמותית
אנגלית
חשיבה מילולית
הכנה למטלת החיבור במבחן

משך הקורס
2.5 – 3.5 חודשים. שני מפגשי לימוד בשבוע בממוצע.

מועד פתיחה
הקורס במכללה נפתח בין 4 ל-5 מחזורים בשנה. לפרטים יש ליצור קשר עם מחלקת הרישום במכללה 03-5785030 .