תואר שני בעבודה סוציאלית
תוכניות לימודים לתואר שני (מ.א.)  של אוניברסיטת חיפה

מטרת הלימודים
 תוכנית הלימודים לקראת תואר מ"א בעבודה סוציאלית, מבוססת על המטרות הבאות: 

תנאי הקבלה
התואר השני בעבודה סוציאלית הינו תואר אקדמי מקצועי, והלימודים לקראת תואר זה הינם המשך לתואר הראשון. מועמדים ללימודי מ"א חייבים להיות בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית, בציון סופי משוקלל "טוב" (76) לפחות. הקבלה מותנית בציון "עובר" (75) בבחינת הכניסה באנגלית.
על המועמדים להיות בעלי נסיון של שנתיים (לפחות) בעבודה מעשית לאחר קבלת תואר ב"א. במקרים מיוחדים תישקל גם מועמדותם של סטודנטים מצטיינים בלימודי ב"א (ממוצע 90), ללא שנתיים נסיון בעבודה.
מילוי דרישות הקדם לקבלה לתוכנית היא באחריות התלמיד/ה (דרישות הקדם מפורטות בשנתון). אם אושרה בטעות קבלה ללימודים החורגת מדרישות הקבלה, רשאי בית הספר לבטל את הרישום.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה.

תהליך הרשמה
בעת ההרשמה עליך להמציא את המסמכים הבאים * :

  1. שאלון אישי למועמד
  2. קורות חיים
  3. הצהרת כוונות
  4. שתי המלצות (רצוי אחת מהאקדמיה והאחרת מעבודה מעשית) שיינתנו לך ע"י הממליצים במעטפה סגורה וחתומה.

 בחינת כניסה באנגלית
 יש לעמוד בבחינת הכניסה באנגלית בציון של 75 לפחות.
בבחינה מותר השימוש במילון אנגלי/עברי מכל סוג שהוא.
מועדי הבחינה יפורסמו בהמשך.

מסלול הלימוד
ללא תיזה - תוכנית המבוססת על לימודים עיוניים  ולימודי פרקטיקה בעבודה סוציאלית. על התלמיד לשמוע קורסים בהיקף של 42 שש"ס, ולעמוד בבחינה מסכמת.  מתכונת הבחינה המסכמת הינה עבודה עיונית אינטגרטיבית. על הסטודנט להירשם לסמינר הכנה לכתיבת עבודת מסכמת, שהינו קורס עבודה עצמית (מתוקשב באינטרנט) בשנה השנייה ללימודיו, ובתנאי שהשלים לימוד קורסים בהיקף של 20 שש"ס לפחות.
משך הלימודים במסלול זה הינו שנתיים כולל כתיבת העבודה המסכמת באופן עצמאי.
התכנית הינה קלינית, ללא התמחות אבל עם דגש לקורסים מתחום המשפחה.

 פרקטיקום
בשנת הלימודים השניה , על כל סטודנט להשלים התנסות בשדה במסגרת הפרקטיקום, שמטרתו להעשיר את מיומנויותיו המקצועיות ולאפשר אינטגרציה בין התיאוריה והפרקטיקה בתחום בו מתמחה הסטודנט. מסגרת הפרקטיקום כוללת מאה שעות התנסות בשדה לאורך כל שנת הלימודים (5 שעות בשבוע) וחמישים שעות הדרכה לאורך שנת הלימודים (כשעתיים בשבוע). ניתן לבצע פרקטיקום במקום העבודה.

תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים מתפרסת על פני שנתיים, כוללת לימודי התמחות (חלקם קורסי חובה), לימודים מתחומים אחרים, פרקטיקום, לימודי מחקר וסמינריון הכנה לעבודת גמר או לבחינה מסכמת.
 לימודי הנשים יתקיימו פעם אחת בשבוע יום ארוך.
לימודי הגברים יתקיימו פעמיים בשבוע בשעות הערב.

מבחנים ועבודות
 כללי תקנון הלימודים לתואר השני מחייבים את כל הסטודנטים בבית הספר לעבודה סוציאלית.
בנוסף, הסטודנט אחראי לשמור העתק מכל עבודה כתובה המוגשת למרצה במסגרת הקורסים, במיוחד עבודה מסכמת ועבודת תיזה, עד לקבלת ציון סופי.
שכר הלימוד- 200% לפי דרישות המל"ג (משולם ישירות לאוניברסיטת חיפה)

שקלול הציונים
קורסים            -     80%
עבודה מסכמת -      20%

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
ערכת הרשמה לאוניברסיטה- 100 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה- 459
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 13,700 ₪ לשנה.

תחום קורסים נקודות זכות
מחקר (חובה)    
  סטטיסטיקה ומחשבים 1 4
  שיטות מחקר כמותני 1 2
  סמינר הכנה לעבודה מסכמת 2
מדיניות (חובה)    
  מדיניות חברתית-עבודה סוציאלית והמגזר החרדי 2
קורסים קליניים (חובה)    
  סמינריון : פסיכופתולוגיה אבחנתית למתקדמים 4
  סמינר טיפול : פסיכותרפיה 4
  דילמות בטיפול 2
קורסים קליניים (קורסי בחירה-יילמדו אחת לשנתיים לסירוגין)    
  טיפול במשפחה 2
  הפרעות אכילה 2
  אלימות כלפי ילדים ונוער 2
  תיאוריות גיל ההתבגרות 2
  התערבות בקבוצות 2
  אבות ואמהות החיים בעוני 2
  טיפול הוליסטי בבריאות ושיקום 2
ארגון ומינהל (חובה)    
  קורס ארגוני 2
  ניהול בארגוני רווחה 2
  דילמות בהתערבות ברמת מקרו 4
פרקטיקום (חובה) הדרכה על הפרקטיקום 4
סה"כ   40

אתר החוג באוניברסיטה
לחצו כאן