מכינת 30+
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה


רקע

המכינה מיועדת לבני 30 ומעלה שאין בידם תעודת בגרות ומעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בחוגים עבודה סוציאלית , סיעוד או שירותי אנוש.

בוגרי התוכנית רוכשים כלים להתמודדות עם מסלול לימודים אקדמי.

התוכנית נמשכת סמסטר אחד בלבד.

עמידה בהצלחה בדרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת להתקבל לחוגים הנ"ל בכפוף לתנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג .

לפרטים והרשמה 03-5785030