מכינה קדם אקדמית
תוכניות לימודים של אוניברסיטת חיפה

רקע
מכללת בני ברק החרדית- מבח"ר מקיימת לימודים לתואר ראשון לצורך רכישת מקצוע. חלק מתנאי הקבלה ללימודים אלו שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה הוא תעודת בגרות.
גברים חרדים חסרי תעודת בגרות, המעוניינים לרכוש מקצוע המחייב תואר ראשון, נדרשים להשלים לימודים כלליים במסגרת "מכינות הקדם" הנצרכים לצורך המשך הלימודים במבח"ר.
הלימודים הקיימים כרגע במבח"ר לגברים: עבודה סוציאלית, מדעי המחשב, מיפוי וגיאו אנפורמציה, עבודה סוציאלית - תואר שני, סיעוד גנרי.

מטרת המכינה
השגת תעודה המחליפה את תעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר ראשון במבח"ר

תכנית לימודים
אנגלית- 4 יח"ל  (ניתן לעשות 5 יח"ל בהתאם לביקוש וההתאמה)
מתמטיקה- 3 / 4 יח"ל
כתיבה מדעית- הבעה עברית

משך הלימודים
4-5 ימי לימוד בין השעות 17:30 עד 22:30

תנאי קבלה
ראיון אישי
סיום 12 שנ"ל
בחינת מימד
בחינות סווג של היחידה הקדם אקדמית
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים

עלויות
דמי שירותים למבח"ר- 600 ₪
דמי הרשמה לאוניברסיטה-407 ₪
בחינת מימד- 160 ₪
שכר לימוד משולם ישירות לאוניברסיטה כ- 16,000 ₪ (בהתאם להחלטות המל"ג בכל שנה ושנה)

העלויות יכולות להשתנות בהתאם להחלטת האוניברסיטה

מלגות
מלגות שכר לימוד של האגודה לקידום החינוך לזכאים ע"פ הקריטריונים. ניתן לקבל גם מימון מלא. (לא כולל דמי הרשמה ופסיכומטרי)

מכינת 30+
המכינה מיועדת לבני 30 ומעלה שאין בידם תעודת בגרות ומעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בחוגים עבודה סוציאלית או סיעוד. בוגרי התוכנית רוכשים כלים להתמודדות עם מסלול ליודים אקדמי.
התוכנית נמשכת סמסטר אחד בלבד.
עמידה בהצלחה בדרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת להתקבל לחוגים הנ"ל בכפוף לתנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג.