ד"ר הרב אברהם פוס ז"ל
מייסד מכללת מבח"ר - תש"ס, הוביל במסירות נפש את מהפיכת התעסוקה של הציבור החרדי, יזם את הקמת המכללה כדי לתת מענה ללימודים אקדמאים המותאמים לציבור החרדי בהפרדה מלאה. חזונו הגדול של המייסד הדגול, לאפשר לאלפי תלמידים חדשים להגיע לפרנסה בכבוד.
עשרות נשים חרדיות זכו להגשים חלום.
טקס הענקת תארים בסיעוד שע"י 'המרכז האקדמי לב', והענקת תארים בהפרעות בתקשורת שע"י אונ' תל אביב להמשך>>>