החוג לסיעוד-מסלול גנרי
תוכנית לימודים לתואר ראשון - בסיעוד של המכללה האקדמית תל אביב יפו

ראש המחלקה: ד"ר פזית עזורי

סוג התואר:
בוגר במדעים בסיעוד -B.S.N  של המכללה האקדמית תל אביב - יפו

מטרת הלימודים:
תוכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים והתנסות קלינית. שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימודי המשך במהלך הקריירה. התכנית מותאמת לדרישות הסף שהציב משרד הבריאות לצורך הרישום בפנקס האחים האחיות.

תוכנית הלימודים:
התכנית כוללת לימודים תיאורטיים והתנסות מעשית.

מדעי היסוד:
סוציולוגיה של הבריאות והרפואה • מבוא לפסיכולוגיה • אנטומיה ופיזיולוגיה א' • מיקרוביולוגיה • ביולוגיה של התא • כימיה • שיטות מחקר 1 • וירולוגיה • מבוא לאימונולוגיה • פסיכולוגיה התפתחותית • ביוכימיה כללית וקלינית • אנטומיה ופיזיולוגיה ב' • מבוא לסטטיסטיקה • סטטיסטיקה • פתולוגיה כללית • פרמקולוגיה •  גנטיקה ואמבריולוגיה • מבוא לאפידמיולוגיה • שיטות מחקר 2 • פרמקולוגיה קלינית • כתיבה מדעית • תזונה ודיאטטיקה

מדעי הסיעוד:
מדעי הסיעוד א' ב' ג' • תקשורת ומיומנויות בין אישיות א' + ב' • חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים • מיומנויות קליניות • חוק ומשפט בבריאות • קידום בריאות • איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות  • מבוא לאתיקה • אתיקה ואחריות מקצועית

לימודים קליניים עיוניים:
מבוא למדעי הרפואה והיסוד • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'  (פנימית וגריאטריה) • מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב' (כירורגיה) • מדעי הרפואה והסיעוד 2 (הילד והמתבגר) • מדעי הרפואה והסיעוד 3 (בריאות האישה ומיילדות) • מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש) • מדעי הרפואה והסיעוד 5  חלק א' + ב' (כירורגיה ספציפית) • קידום בריאות ובריאות הציבור והקהילה • מדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה)

התנסות קלינית:
חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) • נשים • ילדים • פסיכיאטריה • קהילה • רפואה דחופה • התנסות קלינית מתקדמת

חטיבת ניהול צוותי בריאות:
כלכלת בריאות והשפעת תחלואה על ניהול הבריאות • מבוא להתנהגות אירגונית • ניהול ארגוני שירות בטיפול בפרט ובקבוצת מטופלים • מדיניות במערכת הבריאות • שימוש ברשומות ממוחשבות לצרכי ניהול • ניהול מערכות בריאות בסביבה דינאמית • סמינר בניהול – חלק א' + ב'

בחינת רישום ממשלתית אח מוסמך:
תכנית הלימודים עומדת בכל הדרישות לקבלת תעודת אח מוסמך של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות. קורסי החובה נלמדים בהיקף הדרוש על פי תכנית הליבה של מינהל הסיעוד.
בסיום הלימודים, התלמיד רשאי לגשת לבחינת הרישום הממשלתית לאחים מוסמכים. ציון עובר בבחינה מהווה תנאי לקבלת תעודת אח מוסמך.

מבנה החוג:
הלימודים מתקיימים 4-5 ימים בשבוע וכוללים לימודים עיוניים במכללה בין השעות 16:00- 22:00 ועבודה מעשית בבית החולים.

תנאי קבלה:
תעודת מכינה או זכאות לתעודת בגרות הכוללת:
מתמטיקה - 3 יח"ל בציון מינימום 80 או 5 יח"ל בציון מינימום 65
מבחן פסיכומטרי / מבחן תיל

מועד פתיחה:
פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמים