אקדמיזציה למורות
תואר ראשון של מכללת תלפיות

תכנית המיועדת לעובדות הוראה המעוניינות להתפתח ולהעמיק לתואר ראשון.
בסיום הלימודים, המסיימים יהיו זכאים לתואר B.Ed , המוכר ע"י משרד החינוך והמל“ג.

תנאי קבלה:
תעודת בכיר - גננות כוללת ו/או לחינוך מיוחד למסלול בין מסלולי חינוך מיוחד

תעודת בגרות - חסרי תעודת בגרות יחויבו במכינה בתנאי שגילם עולה על 30 (לא יתקבלו מועמדים חסרי תעודת בגרות מתחת לגיל 30)

תנאי התוכנית:

ללא שינוי מסלול או התמחות 38 ש"ש
הכרה בלימודים קודמים (עד 8 ש"ש) תתאפשר על סמך הצגת מסמכים על לימודים רלוונטיים עפ"י כללי המל"ג :

 1. במסגרת לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה לא יינתנו פטורים אקדמיים בגין לימודים קודמים.
 2. תלמיד שלמד קורס מתוך התכנית המוצעת במסגרת אקדמיות אחרות, יהיה חייב לבחור בקורס אחר במקום הקורס שלמד.
 3. חריג לכלל:
  סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות ובהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך ברצף עד 5 שנים מסיום הבכיר את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ניתן להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בתנאים הבאים:

התוכנית:

משך התכנית
תכנית 30 ש"ש נמשכת שנה אקדמית אחת
תכנית 38 ש"ש נמשכת שנה + סמסטר נוסף

נוהלי הרישום:

 1. המועמדת מתבקשת לשלוח את המסמכים הבאים:
  -תעודת בגרות
  - תעודת הוראה+ גיליון ציונים (לא סיכומי ביניים)|
  - לא תתקבלנה פניות ללא מסמכים מצורפים

 2. לאחר שאישרו את קבלתך לתוכנית עלייך למלא בבנק את השוברים
  • דמי רישום בסך 400 ש"ח
  • מקדמה על סך 1,000 ש"ח תקרת אקרדיטציה (ההכרה בלימודים קודמים) היא עד 8 ש״ש (240 שעות בודדות).

שכר הלימוד