תואר ראשון בחינוך מיוחד
תוכנית לימודים לתואר ראשון (ב.א.) ותעודת הוראה של אוניברסיטת חיפה של החוג לייעוץ והתפתחות האדם והחוג

מידע כללי

לימודי התואר הראשון מתמקדים במדעי האדם ומיועדים לסטודנטים שמעוניינים להכיר ולהבין בני אדם ובכלל זה את התהליכים הפנימיים הפסיכולוגיים שלהם וההקשרים החינוכיים, החברתיים והתרבותיים שבהם הם חיים.

הלימודים יכללו התייחסות לשלבי החיים השונים, וכן יכללו התייחסות אקדמית ויישומית לפיתוח הפוטנציאל וההתפתחות האישית של הסטודנטים. סטודנטים המעוניינים בקריירה של סיוע חינוכי-פסיכולוגי לזולת ובתרומה לעתיד חברתי טוב יותר יוכלו למצוא מענה לתחומים אילו בלימודים בחוג.

הסטודנטים ירכשו ידע על התנהגות אנושית, על התפתחות נורמטיבית כמו גם על קשיי הסתגלות ועל אוכלוסיות בסיכון. כל זאת תוך הבנת תרומת המשפחה, היחסים עם קבוצת בני הגיל, המערכת הבית-ספרית, וההקשר התרבותי לתפקוד נורמטיבי או בעייתי.

הסטודנטים יפתחו תובנות שיאפשרו להם להבין ולזהות כוחות וקשיים של ילדים, מתבגרים ומבוגרים,וירכשו ידע על התערבויות מתאימות שמטרתן לסייע לרווחתם הנפשית ולמימוש הפוטנציאל האינטלקטואלי והרגשי של בני אנוש. הלימודים כוללים את הבסיס הנדרש ללימודי תואר שני בתחום הייעוץ החינוכי, הגיל הרך, הנחיית קבוצות וטיפול באומנויות וביבליותרפיה.

אוכלוסיית היעד של החינוך המיוחד הם כל אותם אנשים אשר זקוקים להוראה ייחודית והתאמות, בכדי שיהיו מסוגלים למצות את הפוטנציאל הלימודי שלהם באופן אופטימאלי. זאת, כבסיס להשתלבותם המוצלחת בחברה בפן האינטלקטואלי, הרגשי והחברתי. אוכלוסייה זו כוללת בין היתר אנשים עם לקויות חושיות, לקויות התפתחותיות, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות, לקויות למידה ולקויות תקשורת.

חינוך מיוחד הוא תחום העוסק בהיבטים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים של תהליכי למידה, חינוך והתפתחות בקרב ילדים שלהם צרכים מיוחדים. תחום זה משלב ידע הנוגע לפיתוח ויישום של תוכניות התערבות ומניעה, תהליכי אבחון וטיפול.

מטרת הלימודים לתואר ראשון

א. הקניית ידע בסיסי בתהליכים התפתחותיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.

ב. הקניית תשתית תיאורטית בהבנת צרכים מיוחדים של אוכלוסיות החינוך המיוחד ודרכי טיפול וחינוך המתאימים לסייע למילוי צרכים אלה.

ג. חשיפה לשיטות חינוך, אבחון וטיפול באוכלוסיות עם ליקויים התפתחותיים, חושיים, תקשורתיים, רגשיים, ולקויי למידה ופיתוח ראייה ביקורתית.

ד. מתן הזדמנות להתנסויות ראשוניות בשיטות ובגישות שונות בחינוך מיוחד.

* על סטודנטים שקבלתם ללימודים היא על תנאי, לקבל ציון של 34 לפחות בשלושה מתוך ארבעת הקורסים: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לחינוך מיוחד, פסיכולוגיה התפתחותית ומבוא ללמידה כתנאי מעבר לשנת הלימודים השנייה.

תעודת הוראה בחינוך מיוחד בחוג לחינוך מיוחד

הלימודים לתעודת הוראה תוכננו להכשיר אנשי חינוך איכותיים המייעדים את עצמם לעבודה במסגרות השונות של החינוך המיוחד. הלימודים מכוונים לכך שידע תיאורטי עדכני יהווה תשתית לבניית תוכניות עבודה וכלי למידה עבור ילדים הנמנים עם האוכלוסיות השונות של החינוך המיוחד. כל זאת מתוך ראייה ביקורתית ופיתוח רגישות לצרכים המיוחדים המאפיינים אוכלוסיות אלו.

תעודת הוראה בחינוך המיוחד היא רב-גילאית ומאפשרת עבודה עם גילאי 6-59 בחינוך המיוחד.

* מתן תעודת הוראה מותנה בהשלמת התואר הראשון בשני תחומי הדעת בציון ממוצע של למעלה מ 34-.

היקף הלימודים:

בשנה א' ילמדו שלושה ימים בוקר עד שעות אחה"צ.

בשנה ב' ילמדו שלושה ימים בוקר עד שעות אחה"צ, כולל לימודים עיוניים בהיקף של 3 נ"ז בתעודת ההוראה.

בשנה ג' ילמדו יומיים במכללה ויומיים של הכשרה מעשית שאותה ניתן יהיה לבצע במוסדות חינוכיים מתאימים בקרבת מקום המגורים של הסטודנטים.

לימודי התואר הראשון הם בהיקף של 64 נ"ז בכל חוג )סה"כ 954 נ"ז( ולימודי תעודת ההוראה בהיקף של 43 נ"ז.

עלויות

• דמי טיפול ומנהלה למכללת מבחר ₪ 600
• דמי הרשמה לאוניברסיטה
שכ"ל לשנה המשולם ישירות לאוניברסיטה כ- 10,000 ₪
בנוסף עבור השנה השנייה והשלישית שבמהלכן נלמדת תעודת ההוראה, הסטודנטים יחויבו ב 50%- משכר הלימוד של תעודת הוראה שעומד בתשע"ח על 13,603 ₪
ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגת קמח.

*שכ"ל אקדמי לא כולל קורסי אנגלית (בכפוף להחלטת המל"ג)

דרישות ותנאי קבלה

1. על פי תנאי הקבלה הכלל אוניברסיטאיים ברמה הנדרשת על ידי החוגים.
2. כתיבת קורות חיים לחוג לייעוץ והתפתחות האדם על פי טופס הנחיות.
3. ראיונות קבלה או בקשה לנתונים נוספים לפי הצורך על פי החלטת החוג.

אנגלית: על סטודנטים שלא קיבל פטור מלימודי אנגלית )במבחן הפסיכומטרי( להגיע לרמה הנדרשת באנגלית עד תום השנה השנייה ללימודיהם. סיום חובות אנגלית כשפה זרה הוא תנאי כניסה לקורסים מתקדמים או סמינריונים. במכללה מתקיימים קורסי אנגלית בימי רביעי. סטודנטים ילמדו אחד או יותר מהקורסים המוצעים במכללה בהתאם לרמתם.

מועד פתיחה

פעם בשנה בסמסטר א'
פתיחת המסלול מותנית במספר נרשמות