אקדמיזציה למורים
תואר ראשון של מכללת תלפיות

סוג התואר

תכנית המיועדת לעובדי הוראה המעוניינים להתפתח ולהעמיק לתואר ראשון.
המסיימים בהצלחה זכאים לתואר B.Ed בתחומי ההתמחות המוכר ע"י משרד החינוך והמל"ג.

תנאי קבלה:

• תעודת בכיר בהתמחות תושב"ע.

תנאי התוכנית:

• ללא שינוי מסלול או התמחות 38 ש"ש
• הכרה בלימודים קודמים (עד 8 ש"ש) תתאפשר על סמך הצגת מסמכים על לימודים רלוונטיים עפ"י כללי המל"ג :
1. במסגרת לימודי השלמה לתואר בוגר בהוראה לא יינתנו פטורים אקדמיים בגין לימודים קודמים.
2. תלמיד שלמד קורס מתוך התכנית המוצעת במסגרת אקדמיות אחרות, יהיה חייב לבחור בקורס אחר במקום הקורס שלמד.
3. חריג לכלל: סטודנט שלמד במוסד להכשרת "מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בהם נפרשו על פני שלוש שנים ברציפות ובהיקף של 90-96 ש"ש לפחות, והוא ממשיך ברצף עד 5 שנים מסיום הבכיר את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ניתן להכיר עד 8 ש"ש על בסיס לימודיו בתנאים הבאים:
• קורסים רלוונטיים בלבד אשר קיימת הלימה לקורסים מקבילים בתכנית אקדמית אשר נלמדו ע"י מרצה ברמה אקדמית מקבילה.
• ציון בכל קורס הוא 80 לפחות.
• הכרה בקורסים קודמים הינם בהתאם לכללים הקבועים בתקנות האקדמי של המכללה.

התוכנית:

• התכנית כוללת לימודי חינוך ולימודי התמחות. במסגרת התכנית נדרשים שני סמינריונים, אחד בתחום החינוך ואחד בתחום ההתמחות של אחד החוגים הנלמדים.
• התכנית כוללת קורסים פרונטליים, קורסים מתוקשבים וקורסים בלמידה עצמית.
• קיימת חובת נוכחות 80% (לפחות) בכל קורס.

משך התכנית

• הלימודים יתקיימו בע"ה בימי ה' בין השעות: 16:00 עד 22:00. בנוסף יתקיים סמסטר קיץ מרוכז בחודש יולי (יותר מיום בשבוע).
• תכנית 30 ש"ש נמשכת שנה אקדמית אחת
• תכנית 38 ש"ש נמשכת שנה + סמסטר נוסף

נוהלי הרישום:

• המועמד מתבקש לשלוח את המסמכים הבאים:
-תעודת בגרות או ציוני חוצים - סאלד
- תעודת הוראה+ גיליון ציונים (לא סיכומי ביניים)
לא תתקבלנה פניות ללא מסמכים מצורפים
• לאחר שאישרו את קבלתך לתוכנית עלייך למלא בבנק את השוברים
• דמי רישום בסך 400 ש"ח
• מקדמה על סך 1,000 ש"ח תקרת אקרדיטציה (ההכרה בלימודים קודמים) היא עד 8 ש״ש (240 שעות בודדות).

שכר הלימוד

• דמי הרשמה חד פעמי 400 ש"ח
• דמי שירותים למכללת מבח"ר – 300 ₪
שכר לימוד המשולם ישירות למכללת תלפיות:
• שכר לימוד לתכנית 38 ש"ש 20,500 ₪ צמוד למדד
• שכר לימוד לתכנית 30 ש"ש 17,100 ₪ צמוד למדד
• כרטיס סטודנט 60 ש"ח
• אנגלית 2 ש"ש כלולים בשכר הלימוד, במידה וידרשו קורסים נוספים על פי דרישות המל"ג - התשלום נפרד.